અન્ય ઘાટ

અન્ય ઘાટ

ઉદ્યોગ અને કૃષિ મોલ્ડ એક વિશાળ શ્રેણી છે, માત્ર ક્રેટ મોલ્ડ, ડસ્ટબિન મોલ્ડ, ફૂલ પોટ્સ મોલ્ડ, ઓટો પાર્ટ્સ મોલ્ડ, પેલેટ મોલ્ડ અમે અગાઉ વાત કરી, પણ જેઅનક્શન બ moldક્સ મોલ્ડ, પાઇપ ફિટિંગ મોલ્ડ, ટર્નઓવર બ moldક્સ મોલ્ડ, પીપીઆર પાઇપ ફિટિંગ મોલ્ડ, વગેરે

હેઆ મોલ્ડના ઉત્પાદન અને વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે ઉદ્યોગ અને કૃષિ મોલ્ડની પસંદગી અને સ્થાન પર ધ્યાન આપે છે ઉદ્યોગ અને કૃષિ મોલ્ડ સ્ટીલ, ઠંડક પ્રણાલી, ભાગ પાડવાની લાઇન, દિવાલની જાડાઈ, વેન્ટિંગ, વગેરે વધુ વિગત માટે અમારો સંપર્ક કરવા માટે આપનું સ્વાગત છે.